כאשר מתקבלת הודעה עם המילה דחוף מצב רטט מתבטל.
Created by

Composite AND Trigger

Set Sound Mode Action

כאשר מתקבלת הודעה עם המילה דחוף מצב שקט מתבטל

No Rating
Downloads: 5

« Previous Next »