מדבר בהתחברות לרשת אלחוטית
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Text to Speech Action

talk when wifi connected

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »