[אירוע: מצב חיבור לרשת אלחוטית מוגדרת -> פעולה: הפעל/בטל חיבור לרשתות אלחוטיות]
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Set Wifi State Action

wifi status

No Rating
Downloads: 5

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode