[אירוע: מצב חיבור לרשת אלחוטית מוגדרת -> פעולה: הפעל/בטל חיבור לרשתות אלחוטיות]
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Set Wifi State Action

wifi status

No Rating
Downloads: 5

« Previous Next »