[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הפעל/בטל Bluetooth]
Created by

Call State Trigger

Set Bluetooth State Action

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode