אירוע: הדלקת מסך -> פעולה:בטל סיבוב מסך אוטומטי
Created by

Screen On Trigger

Enable/Disable Screen Rotation Action

No Rating
Downloads: 4

« Previous Next »