ביטול אלחוט לאחר ניתוק מרשת אלחוטית
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Set Wifi State Action

כדי לחסוך בחיי סוללה, כאשר רשת אלחוטית מתנתקת ולא נוצר קשר מחודש בתוך 15 דקות - ה-wifi מושבת.

No Rating
Downloads: 12

« Previous Next »