[אירוע: מצב חיבור לרשתות אלחוטיות -> פעולה: הצג הודעה]
Created by

Wifi State Trigger

Notification Action

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »