[אירוע: מצב חיבור לרשתות אלחוטיות -> פעולה: הצג הודעה]
Created by

Wifi State Trigger

Notification Action

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode