[אירוע: מצב אפליקציה -> פעולה: הפעל/בטל חיבור לרשתות אלחוטיות]
Created by

Application Status Trigger

Set Wifi State Action

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »