[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הפעל/בטל Bluetooth]
Created by

Call State Trigger

Set Bluetooth State Action

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »