בהדלקה קול ורטט
Created by

Boot Trigger

Set Sound Mode Action

בעת הדלקת מכשיר, מפעיל קול ורטט

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »