הפעלה
Created by

Composite OR Trigger

Enable/Disable Screen Rotation Action

סיבוב מסך מופעל לאפליקציות הדורשות את הסיבוב

No Rating
Downloads: 2

Required Apps
App not found on Play Store Install
App not found on Play Store Install
App not found on Play Store Install
App not found on Play Store Install
App not found on Play Store Install

« Previous Next »