בהירות 100%
Created by

Power Connected Trigger

Set Screen Brightness Action

בעת עבודה בטעינה הבהירות משתנה ל 100 אחוז

No Rating
Downloads: 1

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode