בהירות 100%
Created by

Power Connected Trigger

Set Screen Brightness Action

בעת עבודה בטעינה הבהירות משתנה ל 100 אחוז

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »