הפעלת wifi בבית
Created by

Composite AND Trigger

Set Wifi State Action

הפעלת wifi כאשר נמצא בסביבת בית וגם ה wifi כבוי

No Rating
Downloads: 2

« Previous Next »