[אירוע: זמן -> פעולה: הפעל אפליקציה]
Created by

Time Trigger

Start Application Action

לצפייה כל בוקר בתוכנית היום

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »