[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הפעל אפליקציה]
Created by

Call State Trigger

Start Application Action

לאחר סיום שיחה ניתן לרשום תזכורת בהקשר לדיחה, או תזכורת לחזור למתקשר.

No Rating
Downloads: 4

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »