[אירוע: מצב חיבור אוזניות -> פעולה: הגדר מצב קול]
Created by

Headset Plug State Trigger

Set Sound Mode Action

when headphones is off.

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »