[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הפעל אפליקציה]
Created by

Call State Trigger

Start Application Action

בזמן סיום שיחה המכשיר ניכבה

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
Screen Off and Lock Install

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode