[אירוע: מצב חיבור לרשת אלחוטית מוגדרת -> פעולה: הפעל/בטל Bluetooth]
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Set Bluetooth State Action

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »