[אירוע: מצב חיבור לרשת אלחוטית מוגדרת -> פעולה: הפעל/בטל Bluetooth]
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Set Bluetooth State Action

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode