[אירוע: שיחה התקבלה/הסתיימה -> פעולה: הצג את מסך הבית]
Created by

Call State Trigger

Launch Home Screen Action

No Rating
Downloads: 8

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode