[אירוע: הדלקת מסך -> פעולה: הפעל/בטל תעבורת נתונים סלולרית]
Created by

Screen On Trigger

Set Mobile Data Action

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »