[אירוע: הדלקת מסך -> פעולה: הפעל/בטל תעבורת נתונים סלולרית]
Created by

Screen On Trigger

Set Mobile Data Action

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode