ניתוק רשת אלחוטית וניתוק חיפוש רשתות
Created by

Wifi State Trigger

Set Wifi State Action

Downloads: 2

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode

"תוב" (davd3251)