הפעלת נתונים, בכיבוי wifi
Created by

Wifi State Trigger

Set Mobile Data Action

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »