אחרי מכללה
Created by

Time Trigger

Set Sound Mode Action

ברגע שאני עוזב את המכללה בהגדרת שווה מסוימת מצב הקול משתנה לרטט

Downloads: 1

« Previous Next »