אחרי מכללה
Created by

Time Trigger

Set Sound Mode Action

ברגע שאני עוזב את המכללה בהגדרת שווה מסוימת מצב הקול משתנה לרטט

Downloads: 1

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode