[אירוע: הדלקת מסך -> פעולה: הגדר בהירות מסך]
Created by

Screen On Trigger

Set Screen Brightness Action

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »