איתות חיבור אוזניה
Created by

Bluetooth Device Connected Trigger

Notification Action

לא מצאתי במכשיר שלי איתות ברור שהאוזניה מחוברת. עכשיו יש לי.

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »