איתות חיבור אוזניה
Created by

Bluetooth Device Connected Trigger

Notification Action

לא מצאתי במכשיר שלי איתות ברור שהאוזניה מחוברת. עכשיו יש לי.

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode