90%[[Wyzwalacz złożony „ORAZ”] -> Akcja: Przeczytaj tekst]
Created by

Composite AND Trigger

Text to Speech Action

No Rating
Downloads: 3

« Previous Next »