Zakończenie połączenia telefonicznego - Uruchom ekran główny.
Created by

Call State Trigger

Launch Home Screen Action

No Rating
Downloads: 11

« Previous Next »