התחלת הקלטה
Created by

Application Status Trigger

Composite Action

כאשר נכנס לתוכנת ההקלטה מעביא את הפלאפון למצב טיסה ושקט בלי רטט כדי ששיחות והתראות לא יפריעו להקלטה הפעולה מתחילה רק אחרי דקה כדי לא להעביר ישר למצב טיסה אם לא רוצה להקליט

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »