כיבוי תעבורת נתונים
Created by

Wifi Network Connection State Trigger

Set Mobile Data Action

רק כאשר מתחבר לרשת אלחותית אז מבטל נתונים

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »