כשהמצלמות או התחברות מרחוק מתנתקת כיבוי מסך 30 שניות
Created by

Composite OR Trigger

Set Screen Timeout Action

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install
App not found on Play Store Install

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode