[Wyzwalacz dla stanu aplikacji -> Ustaw opóźnienie wygaszenia ekranu]
Created by

Application Status Trigger

Set Screen Timeout Action

No Rating
Downloads: 4

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »