[אירוע: מצב אפליקציה -> פעולה: הפעל/בטל מצב טיסה]
Created by

Application Status Trigger

Set Airplane Mode Action

למשתמשים בסידור לתפילה, בהפעלת האפליקציה המכשיר יעבור למצב טיסה, ושיחות/הודעות לא יפריעו לכם מלהתפלל. בנוסף כך זה לא ייצא מהאפליקציה ולא תצטרכו לגלול שוב להיכן שהייתם..

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »