[אירוע: מצב אפליקציה -> פעולה: הפעל/בטל מצב טיסה]
Created by

Application Status Trigger

Set Airplane Mode Action

No Rating
Downloads: 0

Required Apps
App not found on Play Store Install

« Previous Next »