הפעל רמקול
Created by

Composite OR Trigger

Composite Action

מפעיל את החוקים רמקול כבוי ומופעל בתחילת שיחה או בקבלתה

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »