הפעל רמקול
Created by

Composite OR Trigger

Composite Action

מפעיל את החוקים רמקול כבוי ומופעל בתחילת שיחה או בקבלתה

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode