הגעתי הביתה הפעל ויפי
Created by

Composite AND Trigger

Set Wifi State Action

Turn on wifi when i get home.

No Rating
Downloads: 1

« Previous Next »