14. הפעל סינכרון אוטומטי, בהירות אוטומטית ובטל מצב טיסה בבוקר
Created by

Time Trigger

Composite Action

every morning

No Rating
Downloads: 0

Get AutomateIt
« Previous Next »

Scan or click the QR on your Android to get this rule !

QRCode