[אירוע: זמן -> פעולה: הפעל/בטל חיבור לרשתות אלחוטיות]
Created by

Time Trigger

Set Wifi State Action

No Rating
Downloads: 0

« Previous Next »