[אירוע: מצב סוללה -> פעולה: שפעל/השבת חוק]
Created by

Battery Level Trigger

Enable/Disable Rule Action

No Rating
Downloads: 3

« Previous Next »