[אירוע: הדלקת מסך -> פעולה: הצג הודעה]

by אורן

Screen On Trigger

Notification Action

1 Download

No ratings

Share Tweet