[אירוע: מצב סוללה -> פעולה: הגדר בהירות מסך]

by אורן

Battery Level Trigger

Set Screen Brightness Action

0 Downloads


Rated by 1 user

Share Tweet