[אירוע: הגדרת מצב טיסה שונתה -> פעולה: הגדר בהירות מסך]

by אורן

Airplane Mode Changed Trigger

Set Screen Brightness Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet