[אירוע: שינוי מצב גישת נתונים ברשת סלולרית -> פעולה: הפעל/בטל מצב טיסה]

by guyzandani203

כשאין קליטה סלולרית

Mobile Data State Trigger

Composite Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet