[אירוע: זיהוי פעילות משתמש -> פעולה: הפעל/בטל חיבור לרשתות אלחוטיות]

by oferdahan

בעת כניסה לרכב לצורך חיסכון בסוללה

Activity Recognition Trigger

Set Wifi State Action

3 Downloads

No ratings

Share Tweet