[אירוע: מצב חיבור לרשת אלחוטית מוגדרת -> פעולה: הפעל/בטל חיבור לרשתות אלחוטיות]

by יעקב

Wifi Network Connection State Trigger

Set Wifi State Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet