הפעלה

by yaqir11

סיבוב מסך מופעל לאפליקציות הדורשות את הסיבוב

Composite OR Trigger

Enable/Disable Screen Rotation Action

2 Downloads

No ratings

Share Tweet

Required Apps

com.google.android.youtube
com.sec.android.app.camera
com.sec.android.app.videoplayer
com.rolle.android.youtube
com.sec.android.gallery3d