[אירוע: הודעת טקסט עם טקסט מוגדר -> פעולה: הגדר מצב קול]

by mail.tamir.cohen

כאשר הטלפון בהשתקה ואני שוכח איפה הנחתי אותו (צלצול אליו לא עוזר), אני מפעיל חוק זה על מנת שיעבור למצב צלצול

SMS With Text Trigger

Set Sound Mode Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet