אירוע: ניתוק ממטען ← פעולה: כיבוי מכשיר

by jenia.smorgon

turn of device in a car

Power Disconnected Trigger

Shutdown Device Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet