[Wyzwalacz dla włączenia ekranu -> Ustaw głośność]

by ostach

Sets the volume on max when screen on

Screen On Trigger

Set Volume Action

2 Downloads

No ratings

Share Tweet