אם פותחים netbus/wimb וגם wifi מכובה אז דאטה עובד

by asherfru

אם פותחים netbus/wimb וגם wifi מכובה אז דאטה עובד

Composite AND Trigger

Set Mobile Data Action

0 Downloads

No ratings

Share Tweet

Required Apps

com.netbus.android
com.wimbMain