Rules by kambiumdt@gmail.com

Wyzwalacz Stanu Aplikacji → Włącz/Wyłącz GPS

No ratings

14 Downloads

turn on gps when yanosik in on. work on rooted oreo

sms nie odebrany

No ratings

4 Downloads

Wyzwalacz Rozłączenia Urządzenia Bluetooth → Shell Command Action

No ratings

2 Downloads

turn off gps when bluetooth has disconnect work on rooted oreo

[Wyzwalacz dla stanu połączenia WiFi -> Włącz/wyłącz synchronizację]

No ratings

6 Downloads

Wyzwalacz rozpoznawania aktywności → Ustaw Stan Bluetooth

No ratings

0 Downloads

Wyzwalacz Podłączenia Urządzenia Bluetooth → Uruchom Aplikację

No ratings

0 Downloads

Wyzwalacz Podłączenia Urządzenia Bluetooth → Uruchom Aplikację

No ratings

0 Downloads

[Wyzwalacz dla stanu połączenia WiFi -> Włącz/wyłącz synchronizację]

No ratings

1 Download